Bảo Tín Homestay 101

 • Số người : 2 khách
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm, 1 giường
 • Tel: 0941.489.267
xem chi tiết

Bảo Tín Homestay 102

 • Số người : 4 khách
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm, 2 giường
 • Tel: 0941.489.267
xem chi tiết

Bảo Tín Homestay 103

 • Số người : 2 khách
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm, 1 giường
 • Tel: 0941.489.267
xem chi tiết

Bảo Tín Homestay 104

 • Số người : 6 khách
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • Tel: 0941.489.267
xem chi tiết

Bảo Tín Homestay 105

 • Số người : 2 khách
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • Tel: 0941.489.267
xem chi tiết

Bảo Tín Homestay 201

 • Số người : 3 khách
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • Tel: 0941.489.267
xem chi tiết

Bảo Tín Homestay 202

 • Số người : 4 khách
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • Tel: 0941.489.267
xem chi tiết

Bảo Tín Homestay 203

 • Số người : 2 khách
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • Tel: 0941.489.267
xem chi tiết

Bảo Tín Homestay 204

 • Số người : 4 khách
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • Tel: 0941.489.267
xem chi tiết

Bảo Tín Homestay 205

 • Số người : 2 khách
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • Tel: 0941.489.267
xem chi tiết

Bảo Tín Homestay 301

 • Số người : 6 khách
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • Tel: 0941.489.267
xem chi tiết

Bảo Tín Homestay 302

 • Số người : 3 khách
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • Tel: 0941.489.267
xem chi tiết